1. Uudised

Lugupeetud lapsevanemad!

Ootame Teid koos lastega vaatama Eesti Vabariigi 100 sünnipäevale      pühendatud fotonäitust   “Meie pere hingelähedane koht eestimaal”  ja  laste tööde näitust   “100 kindapaari”

Näitus avatud pikas koridoris alates 19.02.2018a.

Aprillikuu tööd ja tegemised

2. aprillil kell 10.00 kevadpühade mängupidu
3. aprillil kell 10.00 Hans Hase laulupeo proov Kivikese lasteaias
4. aprillil kell 9.30 – 11.00 „pahupidi“ lasteaed – avatud uste päev lastele algusega saalis
11. aprillil kell 9.15 Naksitrallide rühm PRIA poolt rahastatud õppepäeval
„Kuidas elada 100 aastaseks? 100aastat tervislikku eesti toitu“ Latika
mahetalus
16. aprillil kell 10.00 – 11.00 Hans Hase laulupeo proov Tartu H. Elleri nim. Muusikakoolis
18. aprillil kell 9.15 Mõmmikute rühm PRIA poolt rahastatud maaelu tutvustaval
õppepäeval Latika mahetalus
18. aprillil kell 11.00 Sussiteatri etendus „Mina ja mina“
23. aprillil kell 9.15 Sipelgate rühm PRIA poolt rahastatud õppepäeval
„ Ma olen väga tegus kui vikerkaar mul kõhus“ Latika mahetalus
24. aprillil kell 9.15 Pokude rühm PRIA poolt rahastatud õppepäeval „Kuidas elada 100 aastaseks?
100aastat tervislikku eesti toitu“ Latika mahetalus
25. aprillil kell 9.15 Sipsikute rühm PRIA poolt rahastatud õppepäeva
” Kuidas elada 100 aastaseks?100aastat tervislikku eesti toitu“ Latika
mahetalus
28. aprillil Hans Hase laulupidu Tartu H. Elleri nim. Muusikakoolis

Teade.
Lasteaia arvete tasumisel peab näitama makse saajaks Kambja Vallavalitsus.
SEB pangas arveldusarve sama,mis arvel näidatud.
Swedbankis arveldusarve EE592200221068464111.

Neljapäeviti kella 8.00 – 10.00 on lasteavanematel võimalik saada konsultatsiooni psühholoogilt Mari Kaldmäe,
etteteatamisega lasteaia üldtelefonil 7412 305

Innove tänukiri Ülenurme Lasteaiale
Tänukiri